Η εκπομπή της TV100 για την καταστροφή του εβραϊκού νεκροταφείου της Θεσσαλονίκης

Workers set about dismantling the tombs and disinterring the dead. The work of destroying the cemetery was done in such haste that very few Jews succeeded in finding the remains of their families and relatives. Recently buried dead were thrown to the dogs.

Η παραπάνω αφήγηση του Αμερικανού προξένου Burton Burry παρατίθεται στο άρθρο του Λεόν Σαλτιέλ “Dehumanizing the Dead. The Destruction of Thessaloniki’s Jewish Cemetery in the Light of New Sources”, in: Yad Vashem Studies, Vol. 42[1], 2014.

Στις 20 Νοεμβρίου, η TV100 αφιέρωσε ολόκληρη εκπομπή για το εβραϊκό νεκροταφείο της Θεσσαλονίκης που καταστράφηκε από τις αρχές τις πόλης και τους κατοίκους της μεταξύ 1942 και 1952. Μιλούν οι Ιωσήφ Βαένα, Μαρία Καβάλα και Τζέκη Μπενμαγιόρ. Συντονίζει η Κική Τσιλιγγερίδου.