Εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Saul Friedländer «Η ναζιστική Γερμανία και οι Εβραίοι»

Ekdilosi_Friedländer_November_2014Friedländer: It does makes a considerable difference whether the Nazis murdered millions of people who didn’t know what was going to happen to them or killed people who had already assumed the worst.

SPIEGEL: Because it explains why the extermination process went so smoothly?

Friedländer: Yes.

SPIEGEL: The opposite position was held by the recently deceased Holocaust historian Raul Hilberg. “The best way to grasp the reality of the situation,” he said, “is to reconstruct events from the perspective of the perpetrators.”

Friedländer: I have great respect for Hilberg. He was the classic expert on the machinery of extermination. But he only worked with documents left by the perpetrators and thought that the victims had gone to their deaths like lambs to the slaughter. If you read between the lines, you can even sense the rage with which he writes about the Jews’ lack of resistance. But they simply didn’t know what was happening. […]

[απόσπασμα συνέντευξης του Saul Friedländer στο περιοδικό Der Spiegel το 2007]

Υποβολή σχολίου / Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s